Menu

(028) 39610360 - 0903648180 sales@quanglap.com.vn

Quy định và điều khoản cho thuê

  1. ĐỊNH NGHĨA

(a) “Bên cho thuê” là Quang Lập – đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê trang thiết bị tổ chức tiệc, sự kiện.

(b) “Bên thuê” là những cá nhân hay tổ chức thuê thiết bị từ Bên cho thuê.

(c) “Trang thiết bị” là tất cả các thiết bị và phụ kiện cung cấp cho Bên thuê.

(d) “Thời gian thuê” là khoảng thời gian Bên thuê toàn quyền sử dụng Trang thiết bị kể từ thời gian nhận hàng với thời gian mặc định trong vòng 24 giờ.

(e) “Điều khoản” có nghĩa là các Điều khoản và quy định khi thuê trang thiết bị.

  1. CÁC ĐIỀU KIỆN KHI THUÊ THIẾT BỊ

Việc thuê các thiết bị được quy định trong khoảng thời gian cụ thể với ngày bắt đầu và tiếp tục cho đến ngày kết thúc theo thỏa thuận giữa hai bên.

Bên cho thuê hoạt động 7 ngày một tuần với dịch vụ 24 giờ. Vì vậy, Bên thuê có thể thoả thuận theo thời gian thuận tiện với nhu cầu nhất.

Bên cho thuê mặc định hiểu rằng bất kỳ cá nhân nào thuộc Bên thuê ký hợp đồng giữa hai bên được toàn quyền đại diện và thay mặt cho Bên thuê để thực hiện thỏa thuận trên danh nghĩa của người thuê. Bất kỳ việc gia hạn hay sửa đổi bổ sung nào của hợp đồng dịch vụ và thanh toán phải được sự đồng ý của cả hai bên.

  1. CHI PHÍ THUÊ & PHỤ PHÍ

Chi phí thuê là chi phí cơ bản Bên thuê thanh toán tùy thuộc vào số lượng trang thiết bị, thời gian thuê, và các phụ phí phát sinh khác liên quan đến thỏa thuận của hai bên trong thời gian thuê.

Phí vận chuyển là phụ phí bổ sung thay đổi tùy theo từng đơn hàng riêng lẻ. Phí vận chuyển được xác định theo số lượng thiết bị thuê, thời gian diễn ra sự kiện, địa điểm giao hàng cụ thể thuận tiện cho việc dừng/ đỗ xe và tháo dỡ thiết bị.

Phí nhân công là phụ phí bổ sung thay đổi tùy theo nhu cầu Bên thuê. Phí nhân công được xác định theo các đơn hàng phát sinh ngày lễ, làm đêm hoặc di chuyển thiết bị thuê đến các địa điểm sử dụng hoặc tổ chức tiệc xa địa điểm giao hàng chính thức. (Ví dụ: di chuyển vào hẻm sâu, lên lầu cao, hoặc di chuyển các thiết bị khác không thuộc trang thiết bị của Bên cho thuê v.v..)

Phí vệ sinh thiết bị thuê Mang đến giá trị cộng thêm cho Bên thuê, Bên cho thuê chấp nhận Bên thuê hoàn trả Trang thiết bị trong điều kiện chưa vệ sinh với phí làm sạch bằng 0 đồng.

  1. THANH TOÁN

Bên thuê đồng ý thanh toán đủ chi phí thuê, bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí vận chuyển, phí tổn thất và các phụ phí phát sinh khác liên quan đến thỏa thuận của hai bên trong thời gian thuê.

Thanh toán chia làm các đợt như sau:

Đợt 1: đặt cọc 50% chi phí thuê để xác nhận đơn hàng.

Đợt 2:  thanh toán toàn bộ chi phí thuê còn lại và các chi phí phát sinh khác (nếu có) trong vòng 5 ngày, kể từ ngày Bên Thuê hoàn trả Trang thiết bị.

Trong trường hợp Trang thiết bị không được hoàn lại đúng Thời gian thuê (mặc định 24 giờ), Bên thuê sẽ phải thanh toán thêm chi phí vượt thời hạn với mỗi giờ trễ hạn dưới 24 giờ tương đương 1 ngày thuê.

Trong trường hợp thanh toán không đúng thời hạn, Bên thuê phải thanh toán thêm tiền lãi do chậm thanh toán với mức lãi suất tương đương 0,05%/số tiền chậm trả/ngày.

  1. HỦY HỢP ĐỒNG

Trong trường hợp có nhu cầu hủy hợp đồng, Bên thuê cần biết các trách nhiệm bồi thường cụ thể như sau:

(a) Hủy hợp đồng 1 tuần trước ngày diễn ra sự kiện, Bên thuê được hoàn lại toàn bộ phí đặt cọc;

(b) Huỷ hợp đồng 03 ngày trước ngày diễn ra sự kiện, Bên thuê sẽ mất 20% tổng chi phí thuê;

(c) Huỷ hợp đồng 24 giờ trước giờ diễn ra sự kiện, Bên thuê sẽ mất toàn bộ phí đặt cọc.

Những điều khoản hủy bỏ hợp đồng được áp dụng cho các hợp đồng đã xác nhận cụ thể.

  1. GIAO VÀ NHẬN

Trang thiết bị được chuyển giao sau khi được vệ sinh cơ bản, nên Bên thuê cần làm sạch lại sản phẩm tuỳ theo mục đích sử dụng trước khi dùng.

Bên thuê tạo điều kiện cho Bên cho thuê bằng việc cử người người đại diện để cùng phối hợp trong thời gian bàn giao và hoàn trả Trang thiết bị. Đại diện hai bên cùng kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng Trang thiết bị và ký xác nhận để làm cơ sở cho việc thanh toán (nếu không thay đổi).

Trong trường hợp Bên thuê phát sinh nhu cầu khác tại thời điểm bàn giao, vui lòng liên hệ lại nhân viên kinh doanh để được đáp ứng dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc báo giá thêm.

Bên thuê có thể trực tiếp đến nhà kho Bên cho thuê để nhận Trang thiết bị. Khi đến nhận trang thiết bị, Bên thuê vui lòng mang theo Giấy xác nhận đặt cọc, Thư giới thiệu có đóng dấu của công ty hoặc bằng lái xe để xác minh, phương tiện vận chuyển và nhân công sắp xếp hàng.

  1. THIỆT HẠI

Bên thuê có trách nhiệm bảo quản nguyên vẹn toàn bộ các thiết bị từ thời điểm giao hàng cho đến khi hoàn trả. Nếu có bất kỳ thiệt hại hay mất mát từ bất kỳ nguyên nhân nào trong thời gian thuê, Bên thuê phải thanh toán toàn bộ chị phí tổn thất, cụ thể các trường hợp hư hỏng, bể vỡ, mất mát nhưng không bao gồm chi phí hao mòn tự nhiên (Phí miễn trừ thiệt hại là tiêu chuẩn công nghiệp cho các giá trị của trang thiết bị cho thuê, được bao gồm trong tất cả các đơn hàng và không hoàn lại. Phí miễn trừ thiệt hại bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến hao mòn thông thường của thiết bị)

Bên thuê có trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị trong lúc sử dụng, lưu trữ và khoảng thời gian chờ trước khi hoàn trả.

Bên cho thuê không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra đối với bất kỳ người, tài sản, động vật hoặc những bất cứ điều gì phát sinh từ việc sử dụng các thiết bị đã cho thuê.

  1. BẤT KHẢ KHÁNG

“Bất khả kháng” có nghĩa là một sự kiện hay hoàn cảnh nào xảy ra ngoài khả năng dự đoán và kiểm soát của một bên điển hình như: thiên tai, bão, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khủng bố, sự thay đổi của các quy định trong hệ thống luật pháp hoặc các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xảy ra ngoài khả năng dự đoán và khắc phục của các Bên và sự kiện này đã được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận hoặc công bố.

Các Bên đồng ý rằng, mỗi bên, bất cứ tổ chức liên kết nào, các văn phòng, người quản lý, thành viên, người lao động, đối tác, văn phòng đại diện của Bên đó sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này do bất khả kháng.

Quang Lập không chịu trách nhiệm về những mất mát, thiệt hại gián tiếp nào hay những thiệt hại mang tính hệ quả và những chi phí do những nguyên nhân bất khả kháng gây ra bao gồm mất doanh thu, lợi nhuận, ảnh hưởng kinh doanh, lợi thế thương mại hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

  1. KHÁC

Bên thuê đồng ý để đảm bảo rằng bất kỳ địa điểm nào đã được quy định trên hợp đồng thuê sẽ được đảm bảo không có bất kỳ cản trở nào trong quá trình Quang Lập dừng/ đỗ phương tiện vận chuyển, xây dựng, lắp đặt hoặc đặt các thiết bị cho thuê một cách an toàn.

Các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Cả hai bên đều phải tuân theo các quy định của pháp luật.